Fekaali vedu

Teostame järgnevaid teenuseid 7 päeva nädalas ja 24 h päevas:

  • fekaali vedu2
  • sadeveekaevude puhastamine
  • pumpamistööd

Fekaalivedu ja ummistuste likvideerimine.
Settekaevude, kogumiskaevude puhastamine
Pumpamistööd, pumpamine, tühjendamine

 

Ettevõtte omab vajalikke litsentse mis kaasnevad fekaaliveo ja purgimisteenusega.Töid teostatakse Harjumaa piires.